huylam Cuộc sống quanh tôi Leave a Comment

Bài hay !

“If you don’t like something, change it.
If you can’t change it, change your attitude”

– Maya Angelou

huylam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *