Làm việc thông minh hơn

huylam Làm việc hiệu quả Leave a Comment

Bài hay !

Có lẽ không chỉ mình, mà bạn và mọi người cũng vậy, luôn tìm cách để làm sao hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất, với kết quả tốt nhất.

Tuy nhiên, mong muốn và thực tế thường không giống như nhau.

Do đó mình luôn phải đi tìm các phương pháp làm việc thông minh. Hiện mình tìm được một số thủ thuật sau đây, bạn xem có giúp ích được gì cho bản thân không nhe.

work-smarter

huylamLàm việc thông minh hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *