Just do it 2011

huylam Đẹp, lạ

Bài hay !

Một tác phẩm dự thi “Just do it 2011” do FPT Arena tổ chức. Hình rất thích ý tưởng này “Perfect – just begin with a little things” !

huylamJust do it 2011