Pop-up Book

huylam Đẹp, lạ Leave a Comment

Pop-up Book – những trang sách bằng cách cắt giấy, khi người đọc mở ra những hình vẽ nổi hẳn lên.  httpv://www.youtube.com/watch?v=wnZr0wiG1Hg Rất sáng tạo.

huylamPop-up Book

Sử dụng Instapaper

huylam Cuộc sống quanh tôi 2 Comments

Instapaper là dịch vụ ghi nhớ lại địa chỉ các bài viết trên những trang web để khi có thời gian mở ra đọc lại. Trước đây thì mình dùng Delicious. Nhưng gần đây mình đã chuyển qua Instapaper. Tại sao vậy ? Bởi vì Instapaper có chức năng chuyển nội dung mình bookmark thành định dạng .mobi để có thể …

huylamSử dụng Instapaper