The Megapenny project.

huylam Đẹp, lạ Leave a Comment

Bài hay !

Link: The Megapenny project.

Để hình dung ra một con số lớn đôi khi là khó khăn với nhiều người. Mặc dù hàng ngày chúng ta vẫn sử dụng đến, vd : “một tỷ byte”, “một triệu đô la”, …Dự án Megapenny giúp ta thấy được một cách trực quan sự khác biệt giữa “một” và “một triệu”, “một tỷ”, … là lớn như thế nào.

huylamThe Megapenny project.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *