tap-trung-lam-viec-ung-dung-forest

Làm việc hiệu quả hơn với ứng dụng Forest

huylam Làm việc hiệu quả Leave a Comment

Trong thế giới hiện đại ngày nay, thời gian làm việc rất dễ bị chi phối bởi những thứ như Facebook, điện thoại… Bạn chắc đã gặp những trường hợp bị chi phối phải không? Đang làm việc 5 phút thì xoay ngang check Facebook, đang họp thì bị tin nhắn Facebook, zalo … chen ngang … Và cứ như …

huylamLàm việc hiệu quả hơn với ứng dụng Forest