Cân bằng trắng – Bố cục chụp ảnh – Góc chụp ảnh

huylam Nhiếp ảnh số Leave a Comment

Đây là cẩm nang nhiếp ảnh số bằng hình ảnh. Bài viết được chia sẽ trên website vnphoto.net. Mình copy lại về đây, tách ra thành nhiều bài để tiện tìm kiếm, tham khảo lại. Phần 3: Cân bằng trắng – Bố cục chụp ảnh – Góc chụp ảnh

huylamCân bằng trắng – Bố cục chụp ảnh – Góc chụp ảnh