Chiến tranh nào phải trò đùa

huylam Cuộc sống quanh tôi 2 Comments

Hình ảnh người lính (mà lại là phụ nữ) trở về từ chiến trường, gặp lại con, mừng không diễn tả được. Có lẽ hơn ai hết, những người lính không bao giờ mong muốn có chiến tranh xảy ra. Thế mà hiện nay, lên mạng internet bạn sẽ gặp rất nhiều người cổ vũ cho chiến tranh, thậm chí …

huylamChiến tranh nào phải trò đùa