Pop-up Book

huylam Đẹp, lạ Leave a Comment

Pop-up Book – những trang sách bằng cách cắt giấy, khi người đọc mở ra những hình vẽ nổi hẳn lên.  httpv://www.youtube.com/watch?v=wnZr0wiG1Hg Rất sáng tạo.

huylamPop-up Book