Độ dài tiêu cự ống kính và cách ước lượng DOF

huylam Nhiếp ảnh số Leave a Comment

Đây là cẩm nang nhiếp ảnh số bằng hình ảnh. Bài viết được chia sẽ trên website vnphoto.net. Mình copy lại về đây, tách ra thành nhiều bài để tiện tìm kiếm, tham khảo lại. Phần 2: Độ dài tiêu cự ống kính và cách ước lượng DOF

huylamĐộ dài tiêu cự ống kính và cách ước lượng DOF