Quản lý dữ liệu hiệu quả bằng Dropbox

huylam Làm việc hiệu quả 2 Comments

Tình hình là dropbox của mình gần hết dung lượng, nên ngồi viết bài này. Trước là để giới thiệu cho mọi người một cách quản lý dữ liệu cực kỳ tiện lợi, hiệu quả. Sau là nhờ mọi người cho mình thêm ít dung lượng nữa (cho như thế nào mình sẽ nói chi tiết phía dưới)

huylamQuản lý dữ liệu hiệu quả bằng Dropbox