Sử dụng Evernote hiệu quả

huylam Làm việc hiệu quả 4 Comments

Evernote là một dịch vụ giúp bạn ghi chú mọi thứ để có thể dễ dàng tìm lại khi cần, bạn có thể tạo ghi chú dưới nhiều dạng khác nhau: văn bản, hình ảnh, ẩm thanh và cả chữ viết tay. Bạn có thể truy cập lại các ghi chú của mình trên máy tính, điện thoại di động, …

huylamSử dụng Evernote hiệu quả