Bạn đã nỗ lực bao nhiêu lần rồi ?

huylam Làm việc hiệu quả Leave a Comment

Trong cuộc sống của mỗi người, ít nhiều bạn cũng sẽ (hoặc đã từng) trải qua cảm giác thất bại. Cái cảm giác rất khó chịu khi bạn đã nổ lực thực hiện một ý định nào đó, nhưng rồi cuối cùng kết quả không được như mong muốn, thậm chí rất tệ hại. Lúc còn nhỏ, muốn có món …

huylamBạn đã nỗ lực bao nhiêu lần rồi ?