Ngân hàng hỗ trợ tìm việc cho khách hàng

Ngân hàng hỗ trợ tìm việc làm cho khách hàng đang thất nghiệp

huylam Ý tưởng kinh doanh Leave a Comment

Ngân hàng Fifth Third phối hợp với đối tác NextJob – công ty giới thiệu việc làm – cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm việc làm miễn phí cho khách hàng cá nhân đang thất nghiệp. Dịch vụ bao gồm những hoạt động : hướng dẫn, đào tạo kỹ năng tìm việc theo hình thức 1 kèm 1, tổ …

huylamNgân hàng hỗ trợ tìm việc làm cho khách hàng đang thất nghiệp