8 thủ thuật hữu ích cho cuộc sống

huylam Thủ thuật Leave a Comment

– Khi soạn thảo email, hãy soạn nội dung trước. Sau khi đã đọc lại và hoàn chỉnh nội dung thì mới nhập địa chỉ người gửi. Làm như vậy bạn sẽ tránh được trường hợp bấm nhầm nút Send khi chưa xong nội dung. – Nếu bạn sử dụng gmail trên web thì có thể không cần thủ thuật …

huylam8 thủ thuật hữu ích cho cuộc sống