Tự động hóa thao tác gõ ký tự trên máy tính

huylam Làm việc hiệu quả Leave a Comment

Thông thường mỗi ngày, hầu hết chúng ta đều gõ trên máy tính những nội dung tương tự, làm lãng phí một số lượng lớn thời gian. Bạn có muốn máy tính tự động thực hiện các thao tác này? Bài này sẽ giới thiệu là dạng chương trình giúp bạn làm thực hiện được mong muốn đó. Text Expander …

huylamTự động hóa thao tác gõ ký tự trên máy tính