Tôi tốt nghiệp rồi … và tôi thấy sợ!

huylam Cuộc sống quanh tôi Leave a Comment

Hình bên dưới minh họa 1 bài phát biểu của một bạn học sinh vừa mới ra trường. Bạn được chọn phát biểu vì xếp hạng cao nhất toàn khối. Nhìn vào hình ảnh minh họa, thấy như người đó chính là bản thân mình. Hồi học phổ thông, mình đúng là 1 con robot như vậy. Trong khi bạn …

huylamTôi tốt nghiệp rồi … và tôi thấy sợ!