Tui đọc tin tức trên mạng.

huylam Cuộc sống quanh tôi 2 Comments

Tui cũng như nhiều người, thường lên mạng để đọc tin tức. Nhưng hiện giờ thông tin trên internet thật sự là quá lộn xộn, website tin tức quá nhiều, không biết thật giả thế nào. Khi bạn vào google tìm một tin tức nào đó, bạn sẽ thấy 1 đống website cùng một tin tức, thậm chí cùng cách …

huylamTui đọc tin tức trên mạng.