Một đời người

huylam Cuộc sống quanh tôi Leave a Comment

Một con người từ khi sinh ra đến lúc mất đi trải qua ba giai đoạn sống : + Giai đoạn thứ I : được nghĩ trưa thoải mái, nhưng không chịu nghĩ mà lo đi chơi. + Giai đoạn thứ II : rất muốn nghĩ trưa nhưng không nghĩ được vì bận công việc, gia đình, con cái, …. + Giai đoạn …

huylamMột đời người