Hiểu đồng nghiệp để làm việc hiệu quả hơn

huylam Làm việc hiệu quả Leave a Comment

Để sống vui vẻ, hoà đồng với đồng nghiệp, với mọi người xung quanh, chúng ta cần hiểu và thông cảm cho những lời nói, hành động của họ. Để hiểu và thông cảm, chúng ta cần biết vì sao họ nói và hành động như vậy. Để lý giải cho lời nói, hành động của một người, chúng ta …

huylamHiểu đồng nghiệp để làm việc hiệu quả hơn