Quản lý tiền bạc cá nhân hiệu quả

huylam Tài chính cá nhân 1 Comment

Quản lý tiền bạc cá nhân là môn học mà mình chưa từng được học, và có lẽ không ít người trong chúng ta cũng chưa từng được học khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Không hiểu sao sách giáo khoa dạy rất nhiều thứ cao siêu, mà lại không dạy cho học sinh kỹ năng này (ít nhất …

huylamQuản lý tiền bạc cá nhân hiệu quả