Lập thời khóa biểu cá nhân hiệu quả, hợp lý.

huylam Làm việc hiệu quả 7 Comments

Lập thời khóa biểu cá nhân là công việc mà mỗi người chúng ta cần phải làm nếu muốn đạt được những mong muốn của mình. Tuy nhiên có những người không có thói quen này, hoặc có những người lập thời khóa biểu không hợp lý, không hiệu quả. Không biết bạn đã nghe về 1 câu chuyện liên …

huylamLập thời khóa biểu cá nhân hiệu quả, hợp lý.