Trello là gì ? Sử dụng như thế nào ?

huylam Làm việc hiệu quả Leave a Comment

Trên website của nhóm phát triển, Trello được giới thiệu là một “công cụ cộng tác, tổ chức dự án của bạn dưới dạng bảng”. Nó đã thay đổi cách tôi tổ chức các dự án, công việc cần làm. Dưới đây là lược dịch một số ví dụ mà tôi sưu tầm được về cách bạn có thể sử …

huylamTrello là gì ? Sử dụng như thế nào ?