Hoàn thành tốt 1 ngày làm việc

huylam Làm việc hiệu quả Leave a Comment

Mình luôn có mong muốn tìm phương pháp để làm sao có được 1 ngày làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều người, trong ngày thường có nhiều vấn đề khác chi phối: công việc phát sinh đột xuất, việc cá nhân cần giải quyết, tin tức, bài viết trên mạng chi phối, … và có khi …

huylamHoàn thành tốt 1 ngày làm việc