Hoàn thành tốt 1 ngày làm việc

huylam Làm việc hiệu quả Leave a Comment

Mình luôn có mong muốn tìm phương pháp để làm sao có được 1 ngày làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều người, trong ngày thường có nhiều vấn đề khác chi phối: công việc phát sinh đột xuất, việc cá nhân cần giải quyết, tin tức, bài viết trên mạng chi phối, … và có khi …

huylamHoàn thành tốt 1 ngày làm việc

Không biết phải làm gì

huylam Làm việc hiệu quả Leave a Comment

Cuộc sống có những khi bạn bận túi bụi, có những khi bạn rãnh rỗi quá rãnh rỗi. Cuộc sống của mình cũng vậy, có những lúc không biết làm cái gì tiếp theo. Do kế hoạch vạch ra đến lúc đó bị phá sản, hoặc do tự nhiên đầu óc không suy nghĩ thêm được gì hết. Và để …

huylamKhông biết phải làm gì