Thể hiện tinh thần yêu nước

huylam Cuộc sống quanh tôi Leave a Comment

Mấy ngày nay vấn đề biển Đông, vấn đề biểu tình trong nước  là những chủ đề nóng trên khắp các mặt báo, trên facebook. Trong bài này mình muốn bày tỏ quan điểm cá nhân liên quan đến những vấn đề này. Tất cả chúng ta ai cũng có tinh thần yêu nước, nhưng mỗi người thể hiện bằng …

huylamThể hiện tinh thần yêu nước